• اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر
   اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر شیث امینی
   مدیر کل
   بوشهر ضلع جنوبی میدان آزادی ( میدان برج )
   تلفن : 33449685
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *