• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر

   مدیر کل: دکتر شیث امینی

   ستاد مرکزی پزشکی قانونی استان بوشهر:

   ساختمان مرکزی این اداره کل که در ضلع جنوبی میدان آزادی بوشهر قرار دارد شامل قسمت های زیر می‌باشد:

   1- بخش اداری
   این قسمت شامل دفتر مدیریت، دفتر کمیسیون تخصصی پزشکی، حفاظت و اطلاعات، روابط عمومی، امور مالی شامل: (حسابداری، کارپردازی ،امین اموال و بودجه )، امور اداری شامل: (مسئول امور اداری، کارگزینی، آمار، دبیرخانه،انفورماتیک، بایگانی، ماشین نویسی، اطلاعات،تأسیسات، نقلیه و خدمات) می‌باشد.

   2- بخش معاینات سرپایی
   در این بخش که شامل معاینات مردان، معاینات زنان می‌باشد درحال حاضر 3 نفر پزشک عمومی مشغول به کار و درخصوص مصدومین ناشی از سوانح رانندگی، نزاع، حوادث حین کار، معاینات ویژه و اختصاصی زنان و مردان، تعیین نقص عضوی و ارش، تعیین سن، تعیین وضعیت روانی برای تنظیم اسناد ثبتی، تعیین جنسیت، تعیین سلامت روانی، صدور مجوز سقط درمانی و ... معاینات و آزمایشات لازم را انجام داده و گواهی لازم را صادر می‌نمایند.

   3- بخش آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی
   در این بخش که شامل آزمایشگاه‌ سم‌شناسی و سرولوژی می‌باشد یک نفر کارشناس آزمایشگاه و یک نفر نیروی خدماتی مشغول به کار می‌باشند.
   3-1 :آزمایشگاه سم‌شناسی: در این بخش سموم و دارو ها و میزان الکل مورد بررسی قرار می گیرد .نمونه های ارسالی به این بخش شامل:

   الف) نمونه های مربوط به اجساد
   ب) خون و ادرار افراد زنده

   ج) نمونه های مکشوفه از صحنه جرم و یا سایر موارد متفرقه از قبیل سرنگ و موارد نامشخص و داروهای نامعلوم و .... می باشد.

   3-2 : آزمایشگاه سرولوژی: آزمایشهایی از قبیل تعیین گروه خون افراد زنده و اجساد و تعیین لکه های مشکوک ، آزمایش بررسی وجود خون در ادرار ، آزمایش حاملگی و... انجام می‌شود.

   4- بخش سالن تشریح
   در این بخش 1 نفر پزشک و 1 نفر تکنسین تشریح (ثابت) و دو نفر نیروی خدماتی امور مربوط به معاینات اجساد، کالبدگشایی و در صورت نیاز نمونه برداری از اجساد را انجام می‌دهند. در قسمت امور متوفیات 3 نفر نیروی رسمی و قراردادی امور مربوط به تکمیل پرونده و بایگانی و مکاتبات پیرامون پرونده‌های اجساد را انجام می‌دهند. لازم به ذکر می باشد که آمار معاینات اجساد وکالبدگشایی فقط در مرکز استان ماهیانه به طور متوسط حدود60 جسد و 25 کالبد گشایی انجام می گیرد.

   5- بخش کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی
   در این بخش پرونده های پیچیده که نیازمند بررسی توسط متخصصین رشته های مرتبط با موضوع پرونده می‌باشند مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در این بخش یک نفر پزشک رسمی و دو نفر نیروی اداری مشغول به کار می باشند.

   - لازم بذکر است در حال حاضر ستاد مرکزی در ایام غیر تعطیل از ساعت 14 لغایت 8 صبح روز بعد و در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 8 صبح روز بعد به صورت کشیک ارایه خدمت می‌نماید.