• مدیران ستادی و مراکز

   استان بوشهر
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر شیث امینی
   مدیر کل 077 33449685 -
   اکرم زارع دفتر مدیر کل 077 33445450 33445448
   اردشیر تابش تلفنخانه 077 33445449 33445448
   ظاهر ربیعی انفورماتیک 077 33445450 33445448
   فریدون انصاری امور مالی 077 33449443 33445448
   پگاه دهقان کارگزینی 077 33445449 33445448
   بهروز جوکار روابط عمومی 077 33445450 33445448
   حوا فقیه آمار 077 33445449 33445448
   سمیه افهمی دبیرخانه 077 33445450 33445448

   دکترجعفرکجوری مسئول بخش معاینات
   077 33445452 33445448
   دکترسبحان مهمان نواز مسئول تشریح 077 33445452 33445448
   هنگامه حفیظی فرد
   مسئول آزمایشگاه 077 33445450 33445448
   آدرس: بوشهر ضلع جنوبی میدان آزادی ( میدان برج ) کدپستی: 7518859353
   شهرستان ها
   شهرستان دشتستان(ب‍ُرازجان)
   دکتر خضر خلیلی دشتستان(ب‍ُرازجان) 077 34251635 34251648
   آدرس: برازجان – بلوار دانشگاه جنب فنی و حرفه ای کدپستی: 7561111111
   شهرستان گناوه
   دکتر اسماء امیریان
   گِناوه 077 33142500
   آدرس: گناوه خیابان شهید بهشتی جنب بنیاد مسکن
   7531863117
   شهرستان کنگان
   دکتر علی اکبر شوروزی
   کنگان 077 37230410 37230366
   آدرس: کنگان بلوار امام خمینی (ره) – خیابان شهدا جنب انتقال خون کدپستی: 755713 5485
   شهرستان جَم
   دکتر سید عبدالرضا حمیدی جَم 077 37623844 37623844
   آدرس: جم –مطب شخصی دکتر سید عبدالرضا حمیدی 7558143159
   شهرستان دیّر
   دکتر علی راستگو دیّر 077 35423999 -
   آدرس: دیر- مطب شخصی دکتر علی راستگو 7554153466
   شهرستان تنگستان(اَهرَم)
   دکتر یعقوب امیری تنگستان(اَهرَم) 077 35223581 -
   آدرس: اهرم –مطب شخصی دکتر یعقوب امیری کدپستی: 7551714395
   شهرستان دشتی(خورموج)
   دکتر علی اکبر امینی دشتی(خورموج) 077 35324635 -
   آدرس: خورموج – مطب شخصی دکتر علی اکبر امینی 7541668435