• دیدار مدیر کل پزشکی قانونی بوشهر با فرماندار

   دیدار مدیر کل پزشکی قانونی بوشهر با فرماندار

   دیدار مدیر کل پزشکی قانونی بوشهر با فرماندار

   بنا به گزارش روابط عمومی ، مدیر کل پزشکی قانونی در صبح روز یکشنبه پنجم خرداد ماه با فرماندار بوشهر دیدار و در خصوص جذب اعتبارات به منظور راه اندازی ژنراتور برق گفتگو نمودند.

   بنا به گزارش روابط عمومی ، مدیر کل پزشکی قانونی در صبح روز یکشنبه پنجم خرداد ماه با فرماندار بوشهر دیدار و در خصوص جذب اعتبارات به منظور راه اندازی ژنراتور برق گفتگو نمودند.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: